21 Mart 2019 Perşembe

SDÜ ÖZEL ORMANI VE SÖBÜ TEPESİ AĞAÇLANDIRMASI PROJESİ

9469 defa okundu

Üniversitemiz merkez yerleşkesinin güneybatısında yer alan ve Söbü Tepesi olarak bilinen 2500 dekarlık alan Orman Bakanlığı’nın 20.07.2001 gün ve KDM.5.1604-174/476 sayılı izin oluru ile ağaçlandırılmak ve korunmak üzere, 49 yıllığına Süleyman Demirel Üniversitesi Tüzel kişiliğine tahsis edilmiştir. Daha sonra üniversitemiz tarafından yapılacak özel ağaçlandırma çalışması için proje hazırlama çalışmaları başlatılmıştır. Üniversitemiz Orman Fakültesi öğretim üyeleri tarafından hazırlanmış özel ağaçlandırma projesi Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü tarafından onaylanarak uygulamaya konulmuştur.

Üniversitemiz adına özel ağaçlandırma uygulama projesine konu olan saha, Orman Amenajman Planlarına göre ağaçlandırılacak sahalar tablosunda yer almaktaydı. Bu sahada var olan bitki örtüsü korunmuş, uygun noktalara toprak işlemesi yapılarak tüplü fidan dikilmiş ve saha olabildiğince geliştirilmeye çalışılmıştır.

Özel Ağaçlandırma projesine konu olan sahada, aşırı hayvan otlatması sonucu yer örtücü bitki formuna dönüşmüş Kermes Meşesi (Quercus coccifera L.), tek bireyler halinde sahaya dağılış gösteren az sayıda Boylu Ardıç (Juniperus excelsa Bieb.) odunsu taksonu ile sütleğen (Euphorbia L.) ve Sığır Kuyruğu (Verbascus L.) gibi yıllık otsu taksonlar bulunmaktadır.

Sahanın yetişme ortamı koşulları gereğince ağaçlandırmada tür olarak; Toros Sediri (Cedrus libani A.Rich.) ve Anadolu Karaçamı [Pinus nigra,Arn.subsp.pallasiana (Lamb.) Holmboe]  asli ağaç türleri kullanılmıştır.

SÖBÜ TEPESİ AĞAÇLANDIRMASI PROJESİ UYGULAMALARI NASIL YAPILDI?

Söbü Tepesi Özel Ağaçlandırma Projesi uygulamalarının nasıl yapıldığını görmek için TIKLAYINIZ.

İLETİŞİM

Merkez Müdürü: 

Prof.Dr. Ahmet TOLUNAY

Tel.:0.246. 211 3952

Fax: 0.246.211 3948