1. ULUSLARARASI AKDENİZ ÜLKELERİ SİLVOPASTORAL SİSTEMLER VE KONARGÖÇER TOPLUMLAR SEMPOZYUMU

“1. Uluslararası Akdeniz Ülkeleri Silvopastoral Sistemler ve Konargöçer Toplumlar Sempozyumu” 22-24 Ekim 2018 tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi’nin ev sahipliğinde Isparta’da yapılacaktır.

Bu sempozyum kapsamında; Akdeniz Ülkelerinde geleneksel küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde kısıtlar, olanaklar ve fırsatlar tartışılacaktır. Batı Akdeniz Bölgesinde hayvancılıkla uğraşan konargöçer toplulukların sosyal siyasal ve ekonomik yönleri ve göç yolları sempozyum tartışma konuları arasındadır.

Öte yandan, Akdeniz Bölgesinde geleneksel olarak yapılan silvopastoral üretim sistemleri, kırsal yoksulluğun azaltılmasında küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin rolü, kuraklık ve küresel ısınmanın etkilerinin azaltılmasında Batı Akdeniz Bölgesi maki alanlarının otlatma amaçlı sürdürülebilir kullanımı ve sürdürülebilir keçi yetiştiriciliğinin yapılabilme çerçevesi gibi konular sempozyum gündeminde yer almaktadır.

Ayrıca, ormanların korunması ve orman yangınlarının önlenmesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin önemi, Batı Akdeniz Bölgesinde sürdürülebilir küçükbaş hayvancılık için uygun mevzuat ve politikalar sempozyumda tartışılacak konular arasındadır.

Sempzyum ile ilgili detaylı bilgilere http://isnosmed.sdu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Yayın Tarihi: 25/04/2018
Okunma Sayısı: 760